Privacyverklaring

Privacyverklaring

zondag, 12 augustus 2018

Informeren algemene verordening gegevens bescherming – 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming van kracht. Tot voor kort viel deze onder de privacywetgeving, nu wordt deze wetgeving de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) genoemd of GDPR (general data protection regulation). 
Met deze vernieuwde wetgeving wil Europa de persoonsgegevens beter beschermen.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. 
Hierbij vindt u onze laatst aangepaste Privacyverklaring met als doel u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen

Privacyverklaring