Nieuwsbericht

herstart trainingen

woensdag, 10 juni 2020

Beste Runforfun-leden,

 

Ondertussen zijn er opnieuw versoepelingen in werking getreden en hebben wij als bestuur de beslissing genomen ook onze trainingen te hervatten en dit vanaf woensdag 10 juni. Let wel, nu woensdag is de Canteclaer en de camping nog niet open. Omkleden en een toiletbezoek is aanstaande woensdag dus nog niet mogelijk.

 

Praktische afspraken:

 • Iedereen blijft persoonlijk verantwoordelijk voor het respecteren en het naleven van de richtlijnen rond de corona-bestrijding. T.t.z.:
  • afstand houden van minstens 1,5 m
  • in groep van maximum 20 personen lopen/wandelen wanneer een begeleider aanwezig is. Als er een bestuurslid in de groep aanwezig is zal hij/zij die opdracht op zich nemen. Indien er geen bestuurslid in de groep aanwezig is dient er een verantwoordelijke aangeduid te worden en aan iedereen duidelijk meegedeeld wie deze taak op zich neemt
  • indien de groep zich verder opsplits dient er per afgesplitste groep een verantwoordelijke aangeduid te worden.
 • We spreken af te verzamelen op de parking van de Canteclaer en niet binnen in het café (daar zouden we met veel te veel mensen veel te kort op elkaar staan)
 • Ook bij het verzamelen wordt de afstand van 1,5 m onder elkaar bewaard
 • We denken eraan dat de langste afstand (de snelste lopers) eerst te laten vertrekken, kort nadien de 2de groep en de koste afstand (traagste lopers) nadien. De wandelaars zouden in dit scenario laatst vertrekken. Daarom vragen we dan ook stipt op tijd te komen (woensdag om 19u30 – zondag om 9u30)
 • Na het trainen is iedereen uiteraard vrij om al dan niet nog iets te nuttigen in de Canteclaer. Vanaf dit moment zijn we als club niet meer verantwoordelijk en dient iedereen zich te houden aan de richtlijnen geldend voor de horeca en de instructies van de uitbaters. De maximum grootte van een gezelschap is dan beperkt 10 personen. Dit zal mogelijk zijn vanaf zondag 14 juni.
 • Douchen en/of mogelijk om zicht te verkleden zullen ten vroegste beschikbaar zijn vanaf 1 juli (dit is op dit ogenblik nog niet toegelaten).

 

Als bestuur hopen we dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en wensen we alle leden een gezonde heropstart. Uiteraard is het bestuur steeds beschikbaar om bijkomende vragen te beantwoorden.

 

Namens het bestuur.